דיאטת השלום העולמי – תוכן העניינים


הקדמה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הסעודות שלנו: המפתח החבוי להבנה. . . . . . . . . . . . . . .

תרגול הקשריות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הקריאה להתפתח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 1: כח האוכל

מזון כמטאפורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סעודות מקודשות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מזון, חיים, ומוות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מוצא המזון שלנו: צמחים או בעלי חיים. . . . . . . . . . . . .

תרבות ההכחשה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

יורשים אכזריות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הצמתת האינטיליגנציה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"אני-אתה" לעומת "אני-זה". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כולנו תעלומות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אהבה זה להבין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 2: שורשי תרבותנו

תרבות הרעייה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עקרון פיתגורס. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המהפכה הטבעונית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 3: הטבע של האינטליגנציה

על הטאבו נגד לדעת את מי אתה אוכל. . . . . . . . . . . . . . . .

אינטליגנציה: היכולת ליצור הקשרים. . . . . . . . . . . . . . .

אינטיליגנציה, תלוס, ותרנגולות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

להרוס אינטליגנציה וכוונה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אינטליגנציה היא ספציפית-למין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מה שאנו זורעים, כך נקצור. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 4: לרשת את בחירות האוכל שלנו

הירושה שלנו: אינדוקטרינציה של תינוקות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חשיבות עזיבת הבית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כוחו של לחץ חברתי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הרהורים על טעם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מגינים על המבצר. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 5: האינטליגנציה של פיזיולוגית האדם

המתנה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המרכיבים של מזונות מן החי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

השומן של העניין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רעלנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הקומפלקס הרפואי-בשרי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אפקט הפלסבו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הגוף שלנו, החבר שלנו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 6: ציד ורעיית החיים בים

פסולות רעילות, בשר רעיל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רעיית דגים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‎

ספינות מוות צפות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 7: השליטה בנשיות

סיוט המחלבה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

דחיפת פרות לייצר. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הרעלנים בחלב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ארבעה מסלולים לגיהנום. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מסיכת השפם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ביצים: שליטה נוספת על הנשיות. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רשת של הקשרים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

החייאת סופיה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 8: המטאפיזיקה של המזון

אכילת ויבראציות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עם עיניים של מלאך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מסכות ופחד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טיפוח חמלה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 9: מדע רדוקציוניסטי ודת

בני תרבות הרעייה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מדע ועבדות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רדוקציוניזם דתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המיתוס של רוע. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 10: הדילמה של עבודה

עושים את העבודה המלוכלכת. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

השורשים החיים של עבודתנו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עבודה כשמחה, עבודה כנטל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

החייאת העבודה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 11: מרוויחים מהרס

תיעוש החקלאות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אוכלים אדמה, מים ודלקים מאובנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הרעלנים בחקלאות בעלי חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ריפוי האדמה והכלכלה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

התוצאות של התחמקות מתוצאות . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 12: מענה לכמה התנגדויות

טיפוח התנגדויות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בעלי חיים כטריוויאליים מבחינה אתית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המיתוס של ציידות האדם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההצדקה של המדע. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההצדקה של הדת. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

התנגדויות אחרות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 13: להתפתח או להיעלם

שני ההיבטים המוגבלים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מעגל האלימות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הצל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטרות ואמצעים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הציווי האינטואיטיבי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כמה מסורות של אינטואיציה וחמלה. . . . . . . . . . . . . . .

דוגמא: סמדהי ושוג'ין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

האם שמאניזם הוא תשובה? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הציווי הטבעוני. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חוסר החינוך הרגשי של בנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

לידתה של תודעה פוסט-רציונלית. . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 14: מסע של טרנספורמציה

רשת אבני החן של מסעות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זרעים של השראה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המחלבה האורגנית במחנה אתגר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זרעים של הבנה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עזיבת הבית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זרעים של קהילה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מקדש SonggwangSa . . . . . . . . . . . . . . . . .

כוחה של קהילה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 15: לחיות את המהפכה

ההולוגרף. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

קורבנות, פושעים, ומשקיפים מהצד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הקשר שלנו לבעלי חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מן השפיות והלאה, ובחזרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

השלכות להמשך מחקר ודיון. . . . . . . . . .

זכות-יתר ועבדות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הימים האחרונים של אכילת בעלי חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סרט החיים על פני כדור הארץ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המסר של האייל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מהדרה שעבר זמנה – לכולנו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הערות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מקורות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ביבליוגרפיות נבחרות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה דיאטת השלום העולמי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s