דיאטת השלום העולמי – תוכן העניינים


הקדמה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הסעודות שלנו: המפתח החבוי להבנה. . . . . . . . . . . . . . .

תרגול הקשריות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הקריאה להתפתח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 1: כח האוכל

מזון כמטאפורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סעודות מקודשות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מזון, חיים, ומוות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מוצא המזון שלנו: צמחים או בעלי חיים. . . . . . . . . . . . .

תרבות ההכחשה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

יורשים אכזריות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הצמתת האינטיליגנציה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"אני-אתה" לעומת "אני-זה". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כולנו תעלומות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אהבה זה להבין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 2: שורשי תרבותנו

תרבות הרעייה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עקרון פיתגורס. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המהפכה הטבעונית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 3: הטבע של האינטליגנציה

על הטאבו נגד לדעת את מי אתה אוכל. . . . . . . . . . . . . . . .

אינטליגנציה: היכולת ליצור הקשרים. . . . . . . . . . . . . . .

אינטיליגנציה, תלוס, ותרנגולות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

להרוס אינטליגנציה וכוונה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אינטליגנציה היא ספציפית-למין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מה שאנו זורעים, כך נקצור. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 4: לרשת את בחירות האוכל שלנו

הירושה שלנו: אינדוקטרינציה של תינוקות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חשיבות עזיבת הבית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כוחו של לחץ חברתי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הרהורים על טעם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מגינים על המבצר. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 5: האינטליגנציה של פיזיולוגית האדם

המתנה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המרכיבים של מזונות מן החי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

השומן של העניין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רעלנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הקומפלקס הרפואי-בשרי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אפקט הפלסבו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הגוף שלנו, החבר שלנו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 6: ציד ורעיית החיים בים

פסולות רעילות, בשר רעיל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רעיית דגים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‎

ספינות מוות צפות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 7: השליטה בנשיות

סיוט המחלבה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

דחיפת פרות לייצר. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הרעלנים בחלב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ארבעה מסלולים לגיהנום. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מסיכת השפם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ביצים: שליטה נוספת על הנשיות. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רשת של הקשרים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

החייאת סופיה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 8: המטאפיזיקה של המזון

אכילת ויבראציות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עם עיניים של מלאך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מסכות ופחד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טיפוח חמלה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 9: מדע רדוקציוניסטי ודת

בני תרבות הרעייה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מדע ועבדות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רדוקציוניזם דתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המיתוס של רוע. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 10: הדילמה של עבודה

עושים את העבודה המלוכלכת. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

השורשים החיים של עבודתנו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עבודה כשמחה, עבודה כנטל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

החייאת העבודה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 11: מרוויחים מהרס

תיעוש החקלאות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אוכלים אדמה, מים ודלקים מאובנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הרעלנים בחקלאות בעלי חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ריפוי האדמה והכלכלה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

התוצאות של התחמקות מתוצאות . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 12: מענה לכמה התנגדויות

טיפוח התנגדויות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בעלי חיים כטריוויאליים מבחינה אתית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המיתוס של ציידות האדם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההצדקה של המדע. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההצדקה של הדת. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

התנגדויות אחרות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 13: להתפתח או להיעלם

שני ההיבטים המוגבלים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מעגל האלימות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הצל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטרות ואמצעים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הציווי האינטואיטיבי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כמה מסורות של אינטואיציה וחמלה. . . . . . . . . . . . . . .

דוגמא: סמדהי ושוג'ין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

האם שמאניזם הוא תשובה? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הציווי הטבעוני. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חוסר החינוך הרגשי של בנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

לידתה של תודעה פוסט-רציונלית. . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 14: מסע של טרנספורמציה

רשת אבני החן של מסעות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זרעים של השראה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המחלבה האורגנית במחנה אתגר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זרעים של הבנה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עזיבת הבית. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זרעים של קהילה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מקדש SonggwangSa . . . . . . . . . . . . . . . . .

כוחה של קהילה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פרק 15: לחיות את המהפכה

ההולוגרף. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

קורבנות, פושעים, ומשקיפים מהצד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הקשר שלנו לבעלי חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מן השפיות והלאה, ובחזרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

השלכות להמשך מחקר ודיון. . . . . . . . . .

זכות-יתר ועבדות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הימים האחרונים של אכילת בעלי חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סרט החיים על פני כדור הארץ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המסר של האייל. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מהדרה שעבר זמנה – לכולנו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הערות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מקורות. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ביבליוגרפיות נבחרות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


פוסט זה פורסם בקטגוריה דיאטת השלום העולמי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s